گیشه روزنامه‌


 |  جزوه بی نظیر آمار اقتصاد کلان مسعود نیلی
جزوه بی نظیر آمار اقتصاد کلان مسعود نیلی این جزوه در قالب 8 سرفصل اصلی، 27 عنوان فرعی و در مجموع شامل 300 تصویر نموداری است و با این هدف تهیه شده که بتواند آشناسس نسبتاً جامعی را از اقتصاد ایران فراهم آورد.در این جزوه از آخرین اطلاعات آماری رسمی منتشر شده تا سال 90 استفاده شده است. برای دانلود این جزوه بر روی بیشتر کلیک نمایید.
 |  جزوه لغات مهم رشته مدیریت
جزوه لغات مهم رشته مدیریت 161 لغت پر کاربرد در رشته مدیریت رو میتونید از سایت مدیر شوید و در قسمت بیشتر دانلود نمایید
 |  جزوه مدیریت منابع انسانی
جزوه مدیریت منابع انسانی این جزوه در ارتباط با ماهیت منابع انسانی می باشد.
 |  جزوه بهسازی سازمان
جزوه بهسازی سازمان این درس از دروس تئوری های سازمان و مدیریت می باشد.
 |  جزوه بازاریابی بین المللی
 جزوه بازاریابی بین المللی جزوه بازاریابی بین المللی شامل ده فصل می باشد.
 |  جزوه مدیریت رفتار سازمانی
جزوه مدیریت رفتار سازمانی جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (ارتباطات) شامل سیزده سر فصل می باشد.
 |  جزوه سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک
جزوه سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک جزوه سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک
 |  جزوه درس فرایند خط مشی گذاری دکتر مختاری فصل9
جزوه درس فرایند خط مشی گذاری دکتر مختاری فصل9 جزوه درس فرایند خط مشی گذاری دکتر مختاری فصل9
 |  جزوه درس فرایند خط مشی گذاری دکتر مختاری فصل8
جزوه درس فرایند خط مشی گذاری دکتر مختاری فصل8 جزوه درس فرایند خط مشی گذاری دکتر مختاری فصل8
 |  جزوه درس فرایند خط مشی گذاری دکتر مختاری فصل7
جزوه درس فرایند خط مشی گذاری دکتر مختاری فصل7 جزوه درس فرایند خط مشی گذاری دکتر مختاری فصل7