گیشه روزنامه داخلی
جزوات آموزشی، کتاب، مقاله
 |  تحصیلات‌تکمیلی از دانشگاه پیام‌نور حذف نمی‌شود

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اساسنامه دانشگاه پیام نور در خصوص فعالیت این دانشگاه در حوزه تحصیلات تکمیلی تسریع شده است و ما اصلا صحبتی درخصوص حذف این مقاطع از دانشگاه نکرده ایم.

وی افزود: منعی برای ورود دانشگاه پیام نور به آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی وجود ندارد و در این رابطه دانشگاه باید زیرساخت لازم را فراهم کند.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: همچنین این دانشگاه در حوزه تحصیلات تکمیلی باید ضرورت ها و نیاز بازار را مورد توجه قرار دهد.

اساسنامه دانشگاه پیام نور به روز می شود

شریعتی نیاسر گفت: هدف از اصلاح اساسنامه دانشگاه پیام نور به روز شدن این اساسنامه است.

وی عنوان کرد: با اصلاح اساسنامه این دانشگاه قرار نیست هیچ اتفاق خاصی روی دهد و تنها این اساسنامه به روز رسانی خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: دانشگاه پیام نور باید در ریل و ماموریت خود قرار گیرد.

منبع : خبرگزاری مهر