گیشه روزنامه داخلی
جزوات آموزشی، کتاب، مقاله
 |  استخدام در شرکتی خصوصی

ـ لیسانس/ فوق لیسانی حسابداری جهت مدیر مالی با سابقه کار مرتبط

ـ لیسانس/ فوق لیسانس عمران/ مدیریت یا سایر رشته‌ها جهت مدیر بازرگانی با سابقه کار مرتبط

ـ لیسانس/ فوق لیسانس حسابداری جهت کارشناسی مالی با سابقه کار مرتبط

ـ فوق لیسانس مدیریت یا سایر ریشته‌ها جهت کارشناس طرح‌های توجیهی و تحقیق و توسعه

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.mohandesi-sazan.ir یا با شماره 36289242 داخلی 151 و 102 تماسل حاصل فرمائید.