گیشه روزنامه داخلی
جزوات آموزشی، کتاب، مقاله
 |  استخدام کارشناس مالی و اقتصادی

یک هولدینگ معتبر در تهران به افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی ذیل نیازمند است.

کد شغلیعنوان شغلیتحصیلاتشرایط احراز
N1 مدیر طراحی نرم افزار مهندسی صنایع یا کامپیوتر
  • دارای حداقل ۳ سال سابقه مفید در زمینه طراحی نرم افزار
  • دارای تسلّط کامل به یکی از متدولوژی های طراحی
  • دارای قدرت تجزیه و تحلیل کسب و کار
N2کارشناس اقتصادیحداقل لیسانس اقتصاد
  • دارای حداقل ۵ سال سابقه مرتبط
  • تسلّط کامل به اصول علم اقتصاد، سیاست های پولی و مالی
  • آشنا با تهیه گزارشات اقتصادی خرد و کلان
N3کارشناس مالیکارشناسی ارشد مدیریت مالی یا حسابداری
  • دارای حداقل ۵ سال سابقه مفید در زمینه حسابداری مدیریت
  • تسلّط کامل به سیاست های پولی و مالی، بودجه و قیمت تمام شده، تجزیه و تحلیل مالی، گزارشات مدیریتی و بودجه سرمایه ای

متقاضیان واجد شرایط رزومه کاری خود را می توانند با ذکر کدشغلی به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمایند.

آدرس ایمیل:resumes.emplpoye@gmail.com